Πως θα ήταν η Ελλάδα αν ανέβαινε η στάθμη της θάλασσας - Κεντρική Μακεδονία

 
Ημερομηνία: 03 Νοεμβρίου 2014
 
ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ ΑΝΕΒΑΙΝΕ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 
Ποια θα ήταν η μορφή της Ελλάδας αν έλιωναν οι πάγοι και ανέβαινε η στάθμη της θάλασσας? Πόσο θα επηρεάζονταν οι παραθαλάσσιες περιοχές και πως θα διαμορφωνόταν η νέα ακτογραμμή?
 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές μελέτες γύρω από την κλιματική αλλαγή. Οι περισσότερες επικεντρώνονται στον κίνδυνο που θα αντιμετωπίσουν παράκτια κράτη από την άνοδο της στάθμης των θαλασσών.

Πως θα ήταν όμως η Ελλάδα αν έλιωναν οι πάγοι? Πως θα διαμορφωνόταν η νέα ακτογραμμή με μια υποθετική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης κατά 25, 50 και 75 μέτρα.

Κεντρική Μακεδονία - τρέχουσα ακτογραμμή

Κεντρική Μακεδονία - ακτογραμμή με άνοδο της στάθμης κατά 25 μέτρα
 
Κεντρική Μακεδονία - ακτογραμμή με άνοδο της στάθμης κατά 50 μέτρα
 
Κεντρική Μακεδονία - ακτογραμμή με άνοδο της στάθμης κατά 75 μέτρα
 
YouWeather.com

 

Ημ/νία καταχώρησης: 3/11/2014