Υπερχείλιση ποταμών στην Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά

Ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου 2018
 
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ
 
Χθεσινή δορυφορική φωτογραφία από την Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι παραποτάμιες περιοχές των Τρικάλων, Λαρίσης και Φθιώτιδας σε λόγω της ανόδου της στάθμης των ποτάμιων υδάτων του Πηνειού και του Σπερχειού.
 
Δορυφορικές φωτογραφίες από τις 17 Φεβρουαρίου 2018 και 27 Φεβρουαρίου 2018 ως μέτρο σύγκρισης - με κόκκινο αποτυπώνονται οι περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχείλισης.
Πηγή: www.nasa.gov
 
17 Φεβρουαρίου 2018
 
27 Φεβρουαρίου 2018
 
Δημήτρης Καμπόλης
YouWeather.com 

Ημ/νία καταχώρησης: 28/2/2018