Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Νοέμβριος 2017


Ημερομηνία: 20 Οκτωβρίου 2017
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 20/10/2017

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Οκτώβριος 2017


Ημερομηνία: 20 Σεπτεμβρίου 2017
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 20/9/2017

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Σεπτέμβριος 2017


Ημερομηνία: 24 Αυγούστου 2017
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 24/8/2017

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Ιούλιος 2017


Ημερομηνία: 22 Ιουνίου 2017
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 22/6/2017

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Ιούνιος 2017


Ημερομηνία: 22 Μαίου 2017
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 22/5/2017

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Μαιος 2017


Ημερομηνία: 20 Απριλίου 2017
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2017 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 20/4/2017

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Απρίλιος 2017


Ημερομηνία: 21 Μαρτίου 2017
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 21/3/2017

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Μάρτιος 2017


Ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου 2017
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 28/2/2017

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Φεβρουάριος 2017


Ημερομηνία: 19 Ιανουαρίου 2017
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 19/1/2017

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Ιανουάριος 2017

 
Ημερομηνία: 21 Δεκεμβρίου 2016
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (ΕΛΛΑΔΑ)
  


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 22/12/2016

 

  1 2 από 2