ΑΒΑ 3 Bf
Ασθενής Α 4 Bf
Σχεδόν Μέτριος ΑΒΑ 3 Bf
Ασθενής Ν 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης ΒΑ 6 Bf
Ισχυρός ΒΑ 2 Bf
Πολύ ασθενής ΑΒΑ 6 Bf
Ισχυρός ΝΑ 6 Bf
Ισχυρός ΑΝΑ 3 Bf
Ασθενής Α 3 Bf
Ασθενής ΒΑ 2 Bf
Πολύ ασθενής Α 3 Bf
Ασθενής ΑΒΑ 3 Bf
Ασθενής ΝΑ 6 Bf
Ισχυρός ΑΒΑ 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης Ν 6 Bf
Ισχυρός ΑΒΑ 4 Bf
Σχεδόν Μέτριος  0 Bf
Άπνοια ΝΝΑ 5 Bf
Μέτριος ΒΑ 3 Bf
Ασθενής ΑΒΑ 5 Bf
Μέτριος Α 2 Bf
Πολύ ασθενής Α 3 Bf
Ασθενής ΝΝΑ 6 Bf
Ισχυρός ΝΑ 6 Bf
Ισχυρός ΒΑ 3 Bf
Ασθενής ΝΑ 6 Bf
Ισχυρός ΒΑ 3 Bf
Ασθενής Β 2 Bf
Πολύ ασθενής ΑΒΑ 2 Bf
Πολύ ασθενής ΒΑ 5 Bf
Μέτριος ΑΒΑ 3 Bf
Ασθενής ΝΝΑ 4 Bf
Σχεδόν Μέτριος ΑΒΑ 4 Bf
Σχεδόν Μέτριος ΑΝΑ 3 Bf
Ασθενής Α 3 Bf
Ασθενής ΑΒΑ 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης ΝΑ 5 Bf
Μέτριος ΝΑ 5 Bf
Μέτριος ΝΝΑ 9 Bf
Πολύ θυελλώδης ΑΒΑ 6 Bf
Ισχυρός