Ελλάδα και κλιματική αλλαγή - Ιανουάριος

Ημερομηνία: 26 Φεβρουαρίου 2019
 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 
Ποια η συμπεριφορά του μήνα Ιανουαρίου στην Ελλάδα κλιματολογικά τα τελευταία 35 χρόνια; Στατιστικά δεδομένα θερμοκρασίας στο επίπεδο των 850hPa (1300-1500μ) έδειξαν πως σε αντίθεση με αυτά που γράφονται η χώρα δεν έχει υποστεί κάποιο εμφανές αποτύπωμα από την κλιματική αλλαγή. Αντιθέτως το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - εκτός από την Κρήτη, την δυτική Πελοπόννησο και την δυτική Ελλάδα όπου τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν μια ανοδική τάση θερμοκρασιακά - φαίνεται βάσει στοιχείων πως βρίσκεται πλέον σε φάση ψύχρανσης σε σχέση με την δεκαετία 1990-2000.
 
Διαγράμματα για τα επιμέρους γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας για τον μήνα Ιανουάριο
 
Ήπειρος
 
 
Μακεδονία
 
Θράκη
 
Βόρειο Αιγαίο
 
Κεντρική Ελλάδα
 
Δυτική Ελλάδα
 
Πελοπόννησος
 
Κρήτη
 
Νότιο Αιγαίο
 
 
Data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at http://www.esrl.noaa.gov/psd/ 
 
Δημήτρης Καμπόλης
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας
YouWeather.com 

Ημ/νία καταχώρησης: 26/2/2019