Μέση Ατμοσφαιρική Πίεση - Ατλαντικός

 

Η ατμοσφαιρική πίεση είναι συνυφασμένη με την στάθμη των θαλασσών. Αύξηση στην ατμοσφαιρική πίεση κατά 1hPa οδηγεί σε μείωση της στάθμης της θάλασσας κατά 1cm.
 
Για την περιοχή του Ατλαντικού έγινε επιλογή μιας νοητής ευθείας που ξεκινάει από το 65N και καταλήγει στο 65S στο 331Ε.
 
Τα αποτελέσματα δίνουν μια τάση μείωσης της μέσης ετήσιας ατμοσφαιρικής πίεσης απο το 55Ν και βορειότερα και από το 55S και νοτιότερα (ιδιαίτερα σημαντική στο 65S) ενώ από το 55Ν,55S έως τον ισημερινό υπάρχει μια μικρή άνοδος της μέσης ατμοσφαιρικής πίεσης.

Μέση Ατμοσφαιρική Πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας - Ατλαντικός 331Ε
Η τάση από το 1960 έως το 2017 είναι μειούμενη κατά 0.3 Pascal.
 
 
5N/5S - 331E (κοντά στο Ισημερινό)
Αυξητική τάση στην ατμοσφαιρική πίεση κατά 0.3 hPa κυρίως στην βόρεια ζώνη του Ισημερινού.
 
 
15N/S - 331E 
Αυξητική τάση στην ατμοσφαιρική πίεση κατά 0.4 hPa στο νότιο ημισφαίριο.
 
 
25N/S - 331E 
Ανεπαίσθητη αύξηση της ατμοσφαιρικής πίεσης κατά 0.1-0.2 hPa και στα δύο ημισφαίρια.
 
 
35N/S - 331E
Αύξηση της ατμοσφαιρικής πίεσης και στα δύο ημισφαίρια - 0.2 hPa στο βόρειο ημισφαίριο και ανεπαίσθητη στο νότιο.
 

45N/S - 331E
Αύξηση της ατμοσφαρικής πίεσης και στα δύο ημισφαίρια.
 
 
55N/S - 331E
Μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης και στα δύο ημισφαίρια - σημαντικότερη στο νότιο.
 
 
65N/S - 331E
Σημαντική μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης - >5 hPa στο νότιο ημισφαίριο.
 
 
Είναι γνωστό πως ματαβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης κατά 1hPa συνεπάγεται με μεταβολή του ύψους της στάθμης των θαλάσσιων υδάτων κατά 1cm.
Στην περίπτωση του Ατλαντικού η μέση ατμοσφαιρική πίεση είναι μειωμένη κατά 0.3 hPa από το 1960 έως το 2017 το οποίο συνεπάγεται με αύξηση του ύψους της στάθμης κατά 0.3 cm.
Πολύ μεγάλη μεταβολή βάσει διαγραμμάτων υφίσταται πλησιάζοντας πρός τους πόλους όπου η μείωση της μέσης ατμοσφαιρική πίεσης είναι σημαντική και μεταφράζεται σε αρκετά cm αύξησης του ύψους της θαλάσσιας στάθμης των υδάτων του Ατλαντικού. 
 
 
Δημήτρης Καμπόλης
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας
AMS member
YouWeather.com

Ημ/νία καταχώρησης: 17/9/2019