Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Φθινόπωρο 2019 (Ελλάδα)

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019 (ΕΛΛΑΔΑ)
STATISTICAL ANALYSIS - LONG TERM WEATHER PREDICTION AUTUMN 2019 (GREECE)
 
 
Θερμοκρασιακή Απόκλιση (απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές)
Temperature Deviation (Deviation from the mean temperatures)
 
Φθινόπωρο: ψυχρότερο από τις μέσες κλιματικές τιμές / Autumn: colder than mean temperatures
 
Σεπτέμβριος: ψυχρότερος από τις μέσες κλιματικές τιμές / September: colder than mean temperatures
Οκτώβριος: μέσες κλιματικές τιμές / October: mean temperatures
Νοέμβριος: ψυχρότερος σπό τις μέσες κλιματικές τιμές / November: colder than mean temeratures
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
 
Θερμοκρασιακή Απόκλιση (απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές)
Θερμοκρασιακή κλίμακα από -30 βαθμούς Κελσίου (σκούρο μπλε) έως 30 βαθμούς Κελσίου (σκούρο κόκκινο)
Temperature Deviation (deviation from the mean temperatures)
Temperature scale from -30 degrees Celsius (deep blue) to 30 degrees Celsius (deep red)
 
 
Θερμοκρασιακή Πιθανότητα (πιθανότητα εκδήλωσης θερμού/ψυχρού σεναρίου)
Πιθανότητα από -100% (σκούρο μπλε) έως +100% (σκούρο κόκκινο)
Η θερμοκρασιακή πιθανότητα είναι το αποτέλεσμα της θερμοκρασιακής απόκλισης από τις μεσες τιμές συνυπολογίζοντας την στατιστική αβεβαιότητα.
Tο ποσοστό % υποδηλώνει χρωματικά την απόκλιση καθώς και την ένταση της απόκλισης / διακυμανση σε σχέση με την μέση τιμή 35ετίας. 
Temperature Probability (probability of warm/cold scenarios)
Probability from -100% (deep blue) to +100% (deep red)
The temperature probability is the result of the temperature deviation comparing to the mean values, taking into account the statistical uncertaintly.
The percentage % indicates chromatically the deviation as well as the intensity of the deviation / fluctuation in relation to the average of 35 years.
 
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
Δυτική Ελλάδα - West Greece
  
Ήπειρος - Epirus
 
Μακεδονία - Macedonia
 
Θράκη - Thrace
 
Βόρειο Αιγαίο - North Aegean
 
Θεσσσαλία - Thessaly
 
Στερεά Ελλάδα / Αττική - Central Greece / Attica
 
Πελοπόννησος - Peloponnese
 
Νότιο Αιγαίο - South Aegean
 
Κρήτη - Crete
  
Συνοπτικά:
Φθινοπωρο 2019: Έντονες καιρικά εναλλαγές έως και τις αρχές Νοεμβρίου με αυξημένες βροχοπτώσεις και υψηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές.
-Σχετική ψύχρα το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου και αστάθεια προς τα μέσα του μήνα.
-Υψηλές θερμοκρασίες στα όρια του καύσωνα στα τέλη Σεπτεμβρίου.
-Ισχυρές βροχές στις αρχές Οκτωβρίου και ψύχρα στα μέσα του μήνα.
-Ισχυρό καιρικό σύστημα το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
-Ισχυρές βροχές στις αρχές Νοεμβρίου.
-Έντονη ψύχρα στα βορειοδυτικά και βόρεια στα μέσα Νοεμβρίου με χιονοπτώσεις έως και ημιορεινές περιοχές.
-Άνοδος της θερμοκρασίας στα τέλη Νοεμβρίου
 
 
Δημήτρης Καμπόλης
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας
AMS member
YouWeather.com
 
Η παραπάνω ανάλυση αποτελεί εκτίμηση και όχι πρόγνωση.
 
Data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at http://www.esrl.noaa.gov/psd/

Ημ/νία καταχώρησης: 23/8/2019