Σάλος (Swell)

Ημερομηνία: 18 Σεπτεμβρίου 2019
 
ΣΑΛΟΣ (SWELL)
 
Σάλος (Swell): Επιφανειακά ωκεάνια βαρυτικά κύματα τα οποία δεν αναπτύσσονται ή διατηρούνται πλέον από τον άνεμο.
 
Δημιουργούνται από τον άνεμο σε κάποια απόσταση και διαδίδονται ελεύθερα κατά μήκος του ωκεανού μακριά από την περιοχή δημιουργίας τους - τα αυτά κύματα μπορούν να διαδοθούν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις (έως και 2.000 μίλια) και σε κατευθύνσεις που διαφέρουν από την κατεύθυνση του ανέμου.
 
Μηχανισμός δημιουργίας Σάλου (Swell wave)
 
 
 
Δημήτρης Καμπόλης
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας
AMS member
YouWeather.com

 

Ημ/νία καταχώρησης: 18/9/2019