Σχετική Υγρασία

Ημερομηνία: 18 Οκτωβρίου 2019
 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (RELATIVE HUMIDITY)
 
Σχετική υγρασία. Η αναλογία της πίεσης των υδρατμών του αέρα προς την πίεση των κορεσμένων υδρατμών του αέρα.  
 
Η ποσότητα αυτή ορίζεται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και ως η αναλογία του λόγου ανάμιξης προς τον λόγο ανάμειξης κορεσμού. Και οι δύο ορισμοί αποδίδουν σχεδόν ταυτόσημες αριθμητικές τιμές. Η σχετική υγρασία εκφράζεται συνήθως σε ποσοστό %.
Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η σχετική υγρασία συσχετίζεται με το νερό σε υγρή μορφή παρά με την μορφή πάγου - η επιλογή αυτή βασίζεται στο ότι τα περισσότερα υγρομετρικά στοιχεία είναι ευαίσθητα στη σχετική υγρασία όταν συσχετίζεται με το νερό σε υγρή μορφή ακόμη και σε θερμοκρασίες υπο-ψύξης. Στον αντίποδα ο αέρας μπορεί εύκολα να γίνει υπερκορεσμένος όταν συσχετίζεται με το νερό στην μορφή πάγου με αποτέλεσμα να απαιτούνται 3 ψηφία κωδικοποίησης.
Η μέτρηση της υγρασίας γίνεται με ειδικά όργανα τα οποία είναι τα υγρόμετρα, οι υγρογράφοι και τα ψυχρόμετρα.
Η υγρασία της ατμόσφαιρας έχει σημαντική επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω των μηχανισμών αποβολής υγρών - πνεύμονες, δέρμα και απεκκριτικό.
 
Σχετική Υγρασία - κατανόηση μεγεθών
 
 
Σχετική Υγρασία - αίσθηση
 
Δημήτρης Καμπόλης
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας
AMS member
YouWeather.com

 

Ημ/νία καταχώρησης: 18/10/2019