Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Φθινόπωρο 2020 (Ελλάδα)

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ)
STATISTICAL ANALYSIS - LONG TERM WEATHER FORECAST AUTUMN 2020 (GREECE)
 
 
Θερμοκρασιακή Απόκλιση (απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές)
Temperature Deviation (Deviation from the mean temperatures)
 
Σεπτέμβριος - September
 
Οκτώβριος - October
 
Νοέμβριος - November
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
 
 
Θερμοκρασιακή Πιθανότητα (πιθανότητα εκδήλωσης θερμού/ψυχρού σεναρίου)
Πιθανότητα από -100% (σκούρο μπλε) έως +100% (σκούρο κόκκινο)
Η θερμοκρασιακή πιθανότητα είναι το αποτέλεσμα της θερμοκρασιακής απόκλισης από τις μέσες τιμές συνυπολογίζοντας την στατιστική αβεβαιότητα.
Tο ποσοστό % υποδηλώνει χρωματικά την απόκλιση καθώς και την ένταση της απόκλισης / διακύμανση σε σχέση με την μέση τιμή 35ετίας. 
Temperature Probability (probability of warm/cold scenarios)
Probability from -100% (deep blue) to +100% (deep red)
The temperature probability is the result of the temperature deviation comparing to the mean values, taking into account the statistical uncertainty.
The percentage % indicates chromatically the deviation as well as the intensity of the deviation / fluctuation in relation to the average of 35 years.
 
 
Κύρια χαρακτηριστικά 
Σεπτέμβριος: Χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές το πρώτο 10ήμερο / ενισχυμένο Β ρεύμα στο Αιγαίο και σποραδική αστάθεια στα δυτικά και βόρεια. Άνοδος της θερμοκρασίας στα μέσα του μήνα στα ανατολικά και νότια / αστάθεια στα βόρεια ηπειρωτικά. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας το τρίτο 10ήμερο / αυξημένη πιθανότητα για ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά.
Οκτώβριος: Υψηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές στο κλείσιμο του πρώτου 10ημέρου / σποραδική αστάθεια στα δυτικά και βορειοδυτικά καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα του μήνα / έντονα καιρικά γεγονότα και αυξημένα ποσά υετού στα νότια ηπειρωτικά.
Νοέμβριος: Υψηλές θερμοκρασίες στις αρχές του πρώτου 10ημέρου στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα του μήνα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια / υψηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές στην νότια και νοτιοανατολική νησιωτική χώρα. Άνοδος της θερμοκρασίας στα τέλη του μήνα.
 
Highlights
September: Lower temperatures than mean values during month opening / strong N winds in Aegean Sea and possible thunderstorms in west and north mainland. Rising temperatures at mid month / possible thunderstorms at north mainland. Higher temperatures than mean values during month closing / possible unusual high temperatures in mainland.
October: Higher temperatures than mean values during month opening ατ/ possible thunderstorms in west and north mainland as well as in south islands. Falling temperatures at mid month / possible severe weather and high precipitation at south mainland.
November: Higher temperatures than mean values in east and north mainland. Falling temperatures at mid month in west, central and north mainland. Rising temperatures in most parts during month closing.
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
Δυτική Ελλάδα/Ιόνια Νησιά - West Greece/Ionian Islands
  
Ήπειρος - Epirus
 
Μακεδονία - Macedonia
 
Θράκη - Thrace
 
Βόρειο Αιγαίο - North Aegean
 
Θεσσσαλία - Thessaly
 
Αττική/Στερεά Ελλάδα/Εύβοια - Attica/Central Greece/Evia
 
Πελοπόννησος - Peloponnese
 
Νότιο Αιγαίο - South Aegean
 
Κρήτη - Crete
  
 
Δημήτρης Καμπόλης
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας - MSc
AMS member
YouWeather.com
 
Η παραπάνω ανάλυση αποτελεί εκτίμηση και όχι πρόγνωση.
 
Data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at http://www.esrl.noaa.gov/psd/

 

Όροι Αναδημοσίευσης
  • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς την συγκατάθεση/άδεια του YouWeather.com.
  • Στο τέλος ή την αρχή του άρθρου θα αναγράφεται το όνομα του αρθρογράφου (Δημήτρης Καμπόλης) και η ιστοσελίδα (YouWeather.com)
  • H πηγή θα είναι ενεργό link προς το άρθρο και όχι προς την αρχική σελίδα του YouWeather.com

 

Ημ/νία καταχώρησης: 20/8/2020