Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Καλοκαίρι 2020 (Ελλάδα)

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ)
STATISTICAL ANALYSIS - LONG TERM WEATHER FORECAST SUMMER 2020 (GREECE)
 
 
Θερμοκρασιακή Απόκλιση (απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές)
Temperature Deviation (Deviation from the mean temperatures)
 
Ιούνιος - June
 
Ιούλιος - July
 
Αύγουστος - August
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
 
 
Θερμοκρασιακή Πιθανότητα (πιθανότητα εκδήλωσης θερμού/ψυχρού σεναρίου)
Πιθανότητα από -100% (σκούρο μπλε) έως +100% (σκούρο κόκκινο)
Η θερμοκρασιακή πιθανότητα είναι το αποτέλεσμα της θερμοκρασιακής απόκλισης από τις μέσες τιμές συνυπολογίζοντας την στατιστική αβεβαιότητα.
Tο ποσοστό % υποδηλώνει χρωματικά την απόκλιση καθώς και την ένταση της απόκλισης / διακύμανση σε σχέση με την μέση τιμή 35ετίας. 
Temperature Probability (probability of warm/cold scenarios)
Probability from -100% (deep blue) to +100% (deep red)
The temperature probability is the result of the temperature deviation comparing to the mean values, taking into account the statistical uncertaintly.
The percentage % indicates chromatically the deviation as well as the intensity of the deviation / fluctuation in relation to the average of 35 years.
 
 
Κύρια χαρακτηριστικά 
Ιούνιος: Υψηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές το πρώτο 15ήμερο. Πτώση της θερμοκρασίας το δεύτερο 15ήμερο (ψύχρα στα βορειοανατολικά) / αυξημένη αστάθεια. 
Ιούλιος: Χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές το πρώτο 10ήμερο / αυξημένη αστάθεια. Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στα μέσα του μήνα / αυξημένη πιθανότητα για ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας το τρίτο 10ήμερο / έντονη αστάθεια.
Αύγουστος: Υψηλές θερμοκρασίες το πρώτο 15ήμερο στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά / ψυχρότερος καιρός στα ανατολικά και νότια συνοδεία ισχυρών Β ανέμων (πιθανή αστάθεια στα νοτιοανατολικά). Ζέστη στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας το τρίτο 10ήμερο.
 
Highlights
June: Higher temperatures than mean values first half. Lower temperatures than mean values second half / possible thunderstorms.
July: Lower temperatures than mean values during month opening / possible thundestorms. Higher temperatures than mean values mid month / possible unusual high temperatures. Lower temperatures than mean values during month closing / possible severe weather.
August: Higher temperatures than mean values first half in west and south mainland / cool weather in east and south with strong N winds / possible thundrstorms in southeast. High temperatures in most parts during month closing.
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
Δυτική Ελλάδα - West Greece
  
Ήπειρος - Epirus
 
Μακεδονία - Macedonia
 
Θράκη - Thrace
 
Βόρειο Αιγαίο - North Aegean
 
Θεσσσαλία - Thessaly
 
Αττική - Attica
 
Πελοπόννησος - Peloponnese
 
Νότιο Αιγαίο - South Aegean
 
Κρήτη - Crete
  
 
Δημήτρης Καμπόλης
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας - MSc
AMS member
YouWeather.com
 
Η παραπάνω ανάλυση αποτελεί εκτίμηση και όχι πρόγνωση.
 
Data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at http://www.esrl.noaa.gov/psd/

 

Όροι Αναδημοσίευσης
  • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς την συγκατάθεση/άδεια του YouWeather.com.
  • Στο τέλος ή την αρχή του άρθρου θα αναγράφεται το όνομα του αρθρογράφου (Δημήτρης Καμπόλης) και η ιστοσελίδα (YouWeather.com)
  • H πηγή θα είναι ενεργό link προς το άρθρο και όχι προς την αρχική σελίδα του YouWeather.com

 

Ημ/νία καταχώρησης: 15/5/2020