Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Χειμώνας 2020-2021 (Ελλάδα)

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2020-2021 (ΕΛΛΑΔΑ)
STATISTICAL ANALYSIS - LONG TERM WEATHER FORECAST WINTER 2020-2021 (GREECE)
 
 
Θερμοκρασιακή Απόκλιση (απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές)
Temperature Deviation (Deviation from the mean temperatures)
 
Δεκέμβριος - December
 
Ιανουάριος - January
 
Φεβρουάριος - February
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
 
 
Θερμοκρασιακή Πιθανότητα (πιθανότητα εκδήλωσης θερμού/ψυχρού σεναρίου)
Πιθανότητα από -100% (σκούρο μπλε) έως +100% (σκούρο κόκκινο)
Η θερμοκρασιακή πιθανότητα είναι το αποτέλεσμα της θερμοκρασιακής απόκλισης από τις μέσες τιμές συνυπολογίζοντας την στατιστική αβεβαιότητα.
Tο ποσοστό % υποδηλώνει χρωματικά την απόκλιση καθώς και την ένταση της απόκλισης / διακύμανση σε σχέση με την μέση τιμή 35ετίας. 
Temperature Probability (probability of warm/cold scenarios)
Probability from -100% (deep blue) to +100% (deep red)
The temperature probability is the result of the temperature deviation comparing to the mean values, taking into account the statistical uncertainty.
The percentage % indicates chromatically the deviation as well as the intensity of the deviation / fluctuation in relation to the average of 35 years.
 
 
Κύρια χαρακτηριστικά 
Δεκέμβριος: Χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές (κυρίως προς το κλείσιμο του 10ήμερου) / χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο. Έντονη κακοκαιρία στα μέσα του μήνα με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας / τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά&ημιορεινά την κεντρικής Ελλάδας. Κακοκαιρία την βδομάδα των Χριστουγέννων /σταδιακή βελτίωση του καιρού στα τέλη του μήνα.
Ιανουάριος: Υψηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές το πρώτο 10ήμερο / σποραδικές χιονοπτώσεις στα βορειοανατολικά. Καλές καιρικά συνθήκες στα μέσα του μήνα / πρόσκαιρη επιδείνωση στο κλείσιμο του 10ήμερου στα κεντρικά και βόρεια. Υψηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές το τρίτο 10ήμερο / χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας.
Φεβρουάριος: Χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές το πρώτο 10ήμερο / έντονη κακοκαιρία με χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Κακοκαιρία ανατολικών προσήνεμων και νότιας νησιωτικής χώρας το δεύτερο 10ήμερο. Πρόσκαιρη βελτίωση και νέα κακοκαιρία το τρίτο 10ήμερο με χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.
 
Highlights
December: Lower temperatures than mean values (dropping approaching mid month) / snowfalls in central and north mainland. Severe weather mid month but with rising temperatures / heavy snowfalls in central Greece. Possible severe weather during Christmas / mild weather and rising temperatures in month closing.
January: Higher temperatures than mean values during month opening / possible snowfalls in northeast mainland. Mild weather during mid month / possible short weather change in central and north mainland. Higher temperatures than mean values in month closing / snowfalls in highlands.
February: Lower temperatures than mean values in month opening / sever weather with snowfalls in mainland. Falling temperatures at mid month with snowfalls in east and south mainland. Severe weather with snowfalls during month closing after short break.
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
Δυτική Ελλάδα/Ιόνια Νησιά - West Greece/Ionian Islands
  
Ήπειρος - Epirus
 
Μακεδονία - Macedonia
 
Θράκη - Thrace
 
Βόρειο Αιγαίο - North Aegean
 
Θεσσσαλία - Thessaly
 
Αττική/Στερεά Ελλάδα/Εύβοια - Attica/Central Greece/Evia
 
Πελοπόννησος - Peloponnese
 
Νότιο Αιγαίο - South Aegean
 
Κρήτη - Crete
  
 
Δημήτρης Καμπόλης
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας - MSc
AMS member
YouWeather.com
 
Η παραπάνω ανάλυση αποτελεί εκτίμηση και όχι πρόγνωση.
 
Data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at http://www.esrl.noaa.gov/psd/

 

Όροι Αναδημοσίευσης
  • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς την συγκατάθεση/άδεια του YouWeather.com.
  • Στο τέλος ή την αρχή του άρθρου θα αναγράφεται το όνομα του αρθρογράφου (Δημήτρης Καμπόλης) και η ιστοσελίδα (YouWeather.com)
  • H πηγή θα είναι ενεργό link προς το άρθρο και όχι προς την αρχική σελίδα του YouWeather.com

 

Ημ/νία καταχώρησης: 15/11/2020