Πειραματική Πρόγνωση Σεισμών - Ηλιακή Έκλειψη 10ης Ιουνίου 2021

 

Μελέτη συσχέτισης των ηλιακών εκλείψεων με σεισμικά γεγονότα που έχουν συμβεί στον Ελλαδικό χώρο.

Η μέθοδος βασίζεται στην:

1. Καταγραφή και παράθεση του σεισμικού γεγονότος.

2. Παράθεση της ηλιακής έκλειψης που προηγήθηκε του σεισμικού γεγονότος.

3. Χρονική εκδήλωση του σεισμικού γεγονότος πρίν ή μετά την ηλιακή έκλειψη.

4. Συσχέτιση της φαινόμενης τροχιάς της ηλιακής έκλειψης με το ρήγμα εκδήλωσης του γεγονότος και την κατεύθυνση του στον χώρο.

 

Αναδρομή στους μεγάλους σεισμούς των τελευταίων 50 χρόνων στην Ελλάδα με αντίστοιχες ηλιακές εκλείψεις.

12-08-1953 Κεφαλλονιά, 7.2 Ρίχτερ

31 μέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση NΝΑ->BΒΔ. 
146 μέρες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση Δ->Α

30-04-1954 Σοφάδες, 7 Ρίχτερ

 

115 μέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση Δ-Α. 
36 μέρες μετά την σεισμική δίνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΒΔ->ΝΑ

19-04-1955 Βόλος, 6.2 Ρίχτερ

 

115 μέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΔΝΔ-ΑΒΑ.
62 μέρες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΒΑ->ΝΑ

09-05-1956 Αμοργός, 7.5 Ρίχτερ

 

146 μέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΝΑ->ΒΑ.
31 μερες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση Δ->Α. 

25-04-1957 Ρόδος, 7.2 Ρίχτερ

 

144 μέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΔΝΔ->ΑΒΑ.
5 μέρες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΝΔ->ΒΑ.

19-02-1968 Αγ.Ευστράτιος, 7.1 Ρίχτερ

 

78 μέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΔΝΔ->ΑΒΑ.
35 μέρες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΝΝΔ->ΒΒΑ.

20-06-1978 Θεσσαλονίκη, 6.5 Ρίχτερ

 

74 μέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση Δ-Α. 
122 μέρες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΔΒΔ->ΑΝΑ.

24-02-1981 Κορινθιακός κόλπος, 6.7 Ρίχτερ

 

20 μέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση Δ-Α. 
157 μέρες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΔΒΔ->ΑΝΑ.

13-09-1986 Καλαμάτα, 6.0 Ρίχτερ

 

157 ημέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΝΔ->ΒΑ
20 μέρες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΒΒΔ->ΝΝΑ. 

15-06-1995 Αίγιο, 6.1 Ρίχτερ

 

47 ημέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση Δ->ΑΝΑ.
100 ημέρες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΔΒΔ->Α.

07-09-1999 Αθήνα, 5.9 Ρίχτερ

 

27 μέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίου (ορατή) με κατεύθυνση ΔΒΔ->ΑΝΑ. 
155 ημέρες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίο με κατεύθυνση ΝΝΔ->ΒΒΑ.

08-01-2006 Κύθηρα, 6.9 Ρίχτερ

 

97 μέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου (ορατή) με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ.
80 ημέρες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλείου (ορατή) με κατεύθυνση ΝΔ-ΒΑ

08-06-2008 Ανδραβίδα, 6.5 Ρίχτερ

122 μέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΝΔ->ΒΑ.
53 ημέρες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη με κατεύθυνση ΒΔ->ΝΑ.

17-11-2015 Λευκάδα, 6.5 Ρίχτερ

 

61 μέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΒΒΔ->ΝΝΑ. 
122 μέρες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΝΔ->ΒΑ.

21-7-2017 Κως, 6.7 Ρίχτερ

145 ημέρες πριν την σεισμική δόνηση είχαμε μερική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΔΝΔ->ΑΒΑ.
31 ημέρες μετά την σεισμική δόνηση είχαμε ολική έκλειψη ηλίου με κατεύθυνση ΔΒΔ->ΑΝΑ.

Συγκεντρωτικά έχουμε:

12-08-1953 Κεφαλλονιά, 7.2 Ρίχτερ / -32 ημέρες +146 ημέρες
30-04-1954 Σοφάδες, 7 Ρίχτερ / -115 ημέρες
19-04-1955 Βόλος, 6.2 Ρίχτερ / -115 ημέρες
09-05-1956 Αμοργός, 7.5 Ρίχτερ / -31 ημέρες
25-04-1957 Ρόδος, 7.2 Ρίχτερ / -144 ημέρες
19-02-1968 Αγ.Ευστράτιος, 7.1 Ρίχτερ / -78 ημέρες
20-06-1978 Θεσσαλονίκη, 6.5 Ρίχτερ / -74 ημέρες +122 ημέρες
24-02-1981 Κορινθιακός κόλπος, 6.7 Ρίχτερ / -20 ημέρες+157 ημέρες
13-09-1986 Καλαμάτα, 6.0 Ρίχτερ / -157 ημέρες +20 ημέρες 
15-06-1995 Αίγιο, 6.1 Ρίχτερ / -47 ημέρες +100 ημέρες
07-09-1999 Αθήνα, 5.9 Ρίχτερ / -27 ημέρες +155 ημέρες
08-01-2006 Κύθηρα, 6.9 Ρίχτερ / -97 ημέρες +80 ημέρες
08-06-2008 Ανδραβίδα, 6.5 Ρίχτερ / -122 ημέρες +53 ημέρες
17-11-2015 Λευκάδα, 6.5 Ρίχτερ / -61 ημέρες +122 ημέρες
21-07-2017 Κως 6.7 Ρίχτερ / -145 ημέρες +31 ημέρες
 
Στις παραπάνω ημερομηνίες παρατηρείται μια επαναληψιμότητα σε κάποιες χρονικές διαφορές με πιο συχνές τις ~20, 31, 115, 122 και 146 ημέρες και δευτερεύουσες τις ~27, 47, 74, 78, 157.
 
 
Ενεργά Ρήγματα στον Ελλαδικό Χώρο

 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

10 Ιουνίου 2021 – Μερική Έκλειψη Ηλίου

Διεύθυνση φαινόμενης τροχιάς ηλιακής έκλειψης ΝΔ->ΒΑ.
 
Επικίνδυνες περίοδοι για σεισμό στην ευρύτερη περιοχή του Ελλαδικού χώρου (με bold η περίοδος με την μεγαλύτερη επικινδυνότητα):
  1. 29 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2021
  2. 6-8 Ιουλίου 2021
  3. 10-12 Ιουλίου 2021
  4. 27-28 Ιουλίου 2021
  5. 23-27 Αυγούστου 2021
  6. 12-14 Οκτωβρίου 2021
  7. 19-21 Οκτωβρίου 2021
  8. 12-14 Νοεμβρίου 2021
  9. 23-25 Νοεμβρίου 2021
Υψηλότερη πιθανότητα ενεργοποίησης ρηγμάτων με κατεύθυνση ΒΑ/ΑΒΑ-ΝΔ/ΔΝΔ.

Η παραπάνω μελέτη δεν αποτελεί πρόγνωση αλλά στατιστική εκτίμηση εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος. 

Δημήτρης Καμπόλης
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας - MSc
AMS member
YouWeather.com

Ημ/νία καταχώρησης: 14/7/2021