Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Νοέμβριος 2020


Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2020
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 24/10/2020

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Οκτώβριος 2020


Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2020
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 28/9/2020

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Σεπτέμβριος 2020


Ημερομηνία: 26 Αυγούστου 2020
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 26/8/2020

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Αύγουστος 2020


Ημερομηνία: 29 Ιουλίου 2020
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 29/7/2020

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Ιούλιος 2020


Ημερομηνία: 24 Ιουνίου 2020
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 24/6/2020

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Ιούνιος 2020


Ημερομηνία: 23 Μαίου 2020
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 23/5/2020

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Μάιος 2020


Ημερομηνία: 23 Απριλίου 2020
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 23/4/2020

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Απρίλιος 2020


Ημερομηνία: 24 Μαρτίου 2020
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 24/3/2020

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Μάρτιος 2020


Ημερομηνία: 24 Φεβρουαρίου 2020
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 24/2/2020

 

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού - Φεβρουάριος 2020


Ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου 2020
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 23/1/2020

 

  1 2 3 4 5 6 από 6