Βιογραφικό

 

 

Ιδρυτής και Ιδιοκτήτης: Δημήτρης Καμπόλης

Μορφωτικό επίπεδο

-Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας (BSc)
-Ηλεκτρονικός Μηχανικός (BSc)
-Μηχανικός τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας μετάδοσης δεδομένων και υπολογιστών (MSc)
-Σεμινάρια στην Κλιματολογία (Columbia University - USA και Melbourne University - Australia)
-Σεμινάρια στην επιχειρηματικότητα (Meryland University - USA)
 
Μέλος στην Αμερικανική Μετεωρολογική Κοινότητα (AMS - American Meteorology Society)