ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης ΝΝΔ 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης ΝΝΔ 6 Bf
Ισχυρός Ν 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης Ν 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης ΝΝΔ 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης ΝΝΔ 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης ΝΝΔ 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης Ν 6 Bf
Ισχυρός Ν 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης Ν 6 Bf
Ισχυρός ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 9 Bf
Πολύ θυελλώδης ΝΝΔ 9 Bf
Πολύ θυελλώδης ΝΝΔ 9 Bf
Πολύ θυελλώδης ΝΝΔ 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης Ν 6 Bf
Ισχυρός ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 8 Bf
Θυελλώδης ΝΝΔ 9 Bf
Πολύ θυελλώδης ΝΝΔ 9 Bf
Πολύ θυελλώδης ΝΝΔ 9 Bf
Πολύ θυελλώδης ΝΝΔ 9 Bf
Πολύ θυελλώδης Ν 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης Ν 7 Bf
Σχεδόν θυελλώδης