Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Φθινόπωρο 2019 (Κύπρος)


Ημερομηνία: 28 Αυγούστου 2019
Date: 28 August 2019
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019 (ΚΥΠΡΟΣ)
STATISTICAL ANALYSIS - LONG TERM WEATHER PREDICTION AUTUMN 2019 (CYRPUS)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 29/8/2019

 

Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Καλοκαίρι 2019 (Κύπρος)


Ημερομηνία: 15 Μαίου 2019
Date: 15 May 2019
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 (ΚΥΠΡΟΣ)
STATISTICAL ANALYSIS - LONG TERM WEATHER PREDICTION SUMMER 2019 (CYRPUS)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 15/5/2019

 

Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Άνοιξη 2019 (Κύπρος)


Ημερομηνία: 18 Φεβρουαρίου 2019
Date: 18 February 2019
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΑΝΟΙΞΗ 2019 (ΚΥΠΡΟΣ)
STATISTICAL ANALYSIS - LONG TERM WEATHER PREDICTION SPRING 2019 (CYPRUS)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 18/2/2019

 

Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Χειμώνας 2018-2019 (Κύπρος)


Ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2018
Date: 21 November 2018
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018-2019 (ΚΥΠΡΟΣ)
STATISTICAL ANALYSIS - LONG TERM WEATHER PREDICTION WINTER 2018-2019 (CYPRUS)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 21/11/2018

 

Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού - Χειμώνας 2018 (Κύπρος)


Ημερομηνία: 9 Νοεμβρίου 2017
 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018 (ΚΥΠΡΟΣ)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 9/11/2017

 

Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Άνοιξη 2017 (Κύπρος)

 
Ημερομηνία: 23 Φεβρουαρίου 2017
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΑΝΟΙΞΗ 2017 (ΚΥΠΡΟΣ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 23/2/2017

 

Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Φθινόπωρο 2016 (Κύπρος)

 
Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2016
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2016 (ΚΥΠΡΟΣ)
 


Διαβάστε περισσότερα
Ημ/νία καταχώρησης: 31/8/2016